Belmez gizemi…Mystery of Belmez

Kendiliğinden Ortaya Çıkan Garip Çizimler !

Her şey bundan 43 sene evvel bir bağın etrafını çevreleyen beyaz kireç boyalı duvarlarında başlamıştır. 1971 yılından bu yana İspanya’nın Andaluzya eyaletinin Belmez de la Moraleda adındaki 2000 kişinin oturduğu küçük bir kasabasında bir evin mutfağında bilim adamlarının hiçbir çözüm bulamadıkları esrarlı hadiseler oluşmakta, kendiliğinden ortaya çıkan çizimler herkesi şaşırtmaya devam etmektedir.

ayuntamiento-belmez-165984

pereira evi

1971 senesi 23 Ağustos’da Rodriguez Acosta Sok. No:5’de oturan Pereira ailesinin başından son derece gizemli ve halen açıklanamamış bir hadise geçer. 

maria

Salonda oturan Maria Gomez Pereira, mutfaktan tuhaf sesler geldiğini fark eder. Açık kapıdan baktığında mutfağın ortasında acaip bir şekil görür. İlk gün duvarda oluşmaya başlayan bu şekil sanki sadece bir insan yüzünün az bir parçasına benziyordu fakat gün geçtikçe gelişerek sonunda Maria’nın karşısında duvarda kendisine bakan bir insan yüzü şekillenir. 

1

Maria önceleri bunun kendi muhayyelesinin bir adatmacası olduğuna inanmış ve yazın geçirmiş olduğu sebepsiz yüksek ateşin bir neticesi ve kalıntısı olduğunu düşünmüş. Fakat zaman içinde netleşen ve ekspresyonist bir resme benziyor bu yüz resmi hazin ve üzüntülü bir ifade taşıyormuş.

Maria kocası Juan ve oğlu Miguel’e olanları göstermiş. Oğlu gayet net bir şekilde bir erkek yüzünün orada gözüktüğünü ifade edince Pereira ailesi korku ve dehşet içinde evlerinden dışarı kaçmışlar. Ertesi gün komşularına gelip olanları anlatırlar ve onların eve girip bakmalarını isterler. Eve giren komşu da hakikaten mutfağın ortasındaki duvarda bir erkek yüzünün resmi olduğu söyler korku içinde. Ayrıca bu resimin komşu kasaba Jaenin Kilisesindeki bir duvardaki freksklerdeki eski bir piskoposun resmine de çok benzediği fark edilir. Miguel bu korkuyla aldığı bir balyozla mutfaktaki duvarı vurarak yıkar ve resmi yok eder.

Bir hafta sonra Eylül’ün 8’inde resim mutfaktaki ayni yerde tekrar ortaya çıkar. Bu resme daha sonra “Pava” adı konur. Bu kere resmi kırmazlar fakat dikkatle yerinden çıkarıp bir kristal çerçeveye alırlar.

la pava

Bu hadiseler küçük bir yer olan Belmez kasabasında süratle yayılır ve Pereiraların evi bir çok meraklının akın ettiği bir yer olur. Aile kasaba meclisinden yardım ister. Onlar da yaptıkları araştırma neticesinde en iyi çarenin ocağın ana merkezini ve arka duvarını yıkıp içinde bunu sağlayan şeyin ne olduğunun araştırılmasına karar verirler. Tahminen 2.80 bir daire ve derinliği 1.50 metre olan bir delik açılır. Kazılan duvarın içinde bir oyuk bulurlar. Burada bir çok insan kemiği yığını ve iki de başsız iskelet bulunur. Daha sonra kemiklerde yapılan araştırmalar sonucunda  bunların 13. yüzyıldan kalma genç insanlara ait olduğu anlaşılır. Kemikler alınarak bir Katolik mezarlığına gömülür.

Evin mutfağının zemini ve ocağın olduğu yer tekrar çimento ile sıvanır. Kısa bir zaman sonra mutfağın zemininde bir çok kadınlı erkekli insan resimleri görünmeye başlar. Bunların her birinin ifadesi gittikçe daha kızgın ve keskin bir ifade taşımaya başlar. Miguel bunları gene balyozla kırmağa çalışınca görünmez bir kuvvetin koluna yapışıp onun yere vurmasına mani olmasıyla geçersiz olur. Resimler orada kalmakta kararlıdırlar.

belmez 22

Bu haberlerin etrafta gittikçe yayılması ve büyük ilgi ve merak uyandırması üzerine Vilayetin yetkilileri kasabaya gelip inceleme yapmağa ve bilgi toplamaya başlamışlar. Politikacılar ve bürokratların da gelmesile birlikte Kilise ileri gelenleri de olayla ilgilenmeye başlamış ve Din Bilim adamlarını görevlendirmişler. Olay o kadar büyümüş ki kasabaya gelen turist ve meraklıların meydana getirdiği kargaşa sonunda ilgililerce bu olaya bir son verilme kararı aldırtmış.

Olay mahalline 24 saatlik bi polis devriyesi konuş ve etraf kontrole alınmış. Bazıları tarafından bu olayın Miguellerin komşusu olan Gomezlerin ressam oğulları tarafından düzenlenen bir şaka olduğunu düşünse de ispatlanamamış ve resimler mutfakta değişmiş ve çoğalmış bir halde görünmeye devam etmiş.

1972 yılı başlarında kasabaya Madrit’ten Prof. German de Argumosa arkadaşı olan Jaen Vilayet valisinin ricası üzerine gelmiştir. Argumosa çok tanınmış bir Parapsikoloji uzmanıdır ve kendisi ilk defa İspanya’da  Madrid de Club Yelmo adlı araştırma merkezindeki laboratuardaki öteki alemden gelen varlıklara ait sesleri kayıt etmiştir. 

germen de argumoso

Profesör gelirken yanında Friburg Üniversitesinden dünyaca tanınmış olan Prof. Hans Bender’i de getirmiştir.

hans bender

Her iki profesör, yaptıkları araştırma neticesinde Belmez olaylarının paranormal fenomenleri arasında asrın en esrarengiz ve mühim olayı olduğuna karar vermişlerdir.

Bu arada Belmez’deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuş gibi resimler hem daha netleşmekte hemde yüzlerdeki ifadeler yumuşamaktaymış. Bu değişiklik sadece 2 profesör tarafından değil fakat onların yardımcıları olan asisan ve psikoloji talebeleri tarafından ve resim çekip araştırma yazısı yazmak için bulunan gazeteciler tarafından da müşahade edilmiş. Ayrıca resimlerdeki yüz hatlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekte ve bu esrarengiz yüzler kendilerini seyre gelenlerin hisleini anlıyorlarmış gibi bazılarına gülümseyen bazılarına kızgın bazılarına muzip ifadelerle bakıyormuş. Mesela evin erkeği Miguel’e son derece düşmanca ve kızgın bir tavırla bakıyorlarmış, zira onları ilk zaman balyozla parçalamıştı, buna karşın evin hanımı Maria’ya çok daha müşfik bir ifade ile sanki sebep oldukları kargaşalardan özür diler gibi bakıyorlarmış.

Profesör Bender ve German ve onların TV ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zemininin he biri resimlerden bir kaç tanesini tam olarak kapayacak kadar bölümlere ayrılmış ve her bölümdeki yüz resimlerinin dikkatlice fotoğrafları ve filmleri çekilmiş.

belmez 20 belmez 34

Sonra her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvanmış. Daha sonra da noterin gözetiminde odanın her tarafı bir özel sıva tabakasıyla sıvanıp, pencereler iyice kapatılarak mühürlenmiş. Oda kapısına ve pencerenin altına 24 saat her gün görev yapacak polis nöbetçiler dikilmiş ve oda 3 ay kapalı tutulmuş. Bu zaman zarfında Pereira ailesine evin arka tarafında müstakil bir yere Belediyece bir mutfak yapılarak  onların yemek ve diğer ihtiyaçlarının oradan görmeleri temin edilmiş. Böylece ailenin yaşamında bir değişme olmamış.

belmez 28

3 ay sonunda bütün ilgililerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman Bender ve German’ın haklı olduğu anlaşılmış. Zira bu 3 ay zarfında mutfaktaki resimler hem çoğalmış hem de sanki daha netleşmişlerdi. En şaşırtıcısı ise mutfağın mührü sökülüp odaya girildiği anda yeni mutfaktan bir feryat gelmiş ve oraya koşanlar evin hanımı Maria’nın şaşkınlık içinde yeni mutfağın sağ taraftaki boş duvarını işaret ettiği yere baktıklarında orada da 3 insan yüzü resmi görmüşler. Sanki birisi onlarla alay edip bana bir şey yapamazsınız der gibiydi. Bu yeni görüntü şimdiye kadar oluşan resimlerin en net ve güzeli idi. “bir çay fincanı içinde görülen bir bayan yüzü” idi beliren resim ve ona “tastaki leydi” adını verdiler.

Resmin birisi duvardan sökülüp inceleme için Valencia’daki laboratuara gönderilince anında onun aynı yerine aynı resminin bir yenisi beliriyior ve incelemeye giden resim geri gelip yerine konacağı zaman ise onun kopyası yok oluyordu.

Bütün bu araştırmaların fotoğrafları, Kodak teknik resimler laboratuarı tarafından gayet titiz bir şekilde çekiliyor ve arşivleniyordu. Bu arşiv ve çalışmalar Friburg Üniversitesi Paranormal Psikoloji Fakültesinden idare ediliyordu.

Araştırmalar sürerken,  insan yüzü resimleri arasında sadece kol, el, boyun fotoğrafları da belirmeye başlamıştı. Onlar da fotoğraflandılar. Bu arada yeni bir hadise, Pereira’ların evindeki araştırmaları yeni bir safhaya sokmuş. Bender’in ifadesine göre mutfakta eğilmiş resmin bir tanesini incelerken bir den resmin yüz ifadesinde bir değişiklik olmuş ve sanki baktığı resimdeki insan yüzü kendisine muzip bir tebessüm etmiş gibi bir ifadeye bürünmüş, aynı anda da arkasından bir elin onu ensesinden dürttüğünü hissetmiş. Bu kısa zaman zarfında arka arkaya 4 kere olmuş, arkasına dönen Bender, birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş. Çok şaşıran ve etkilenen Bender, olayı Prof. German’a anlatmış ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek devam kararı almışlar ve bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite-organik ve sentetik bileşkenler-x ışınları-ses izleme ve diyagram deneyleri-morötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi muhtelif şekil ve cins her türlü gerekli inceleme yapılmaya başlanmış.

Duvarlardakı sıva ve çimentolar incelenmiş ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamamıştır. Netice olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek bir bulgu görülmemiştir. Bilhassa resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunmaması ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafından verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolması, tekrar meydana gelmesi ve şekil değiştirmesine bir cevap bulunamamıştır.

Araştırma ekibi ancak şuna emin olmuştur ki bu hadiselerde hiçbir hile ve aldatmaca olmamaktadır. Bu olay asrın Parapsikolojik olayıdır.

Bir ay kadar sonra Perira’ların evindeki olaylar daha da karışık bir hale gelmiştir. Zira resimlere ilave olarak bu kere de muhtelif insan sesleri de duyulmaya başlanmış ve bunlar Prof. Bender tarafından da kayda alınmış ve bazılarınd akarşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuştur.

Evde geçen bir diyalog örneği :

“Önüne gelen erkekle gidiyor”

“Burada başladı”

“Dikkat German mutfak zeminindeki sıvayı kazıyor”

“Daha derine gömmeye devam ediyorum”

Yukarıdaki kaydın laboratuarda yapılan çözümünde en sonda bir sesin daha olduğu fark edilmiş. Konuşan varlıklardan biri ötekine şöyle diyormuş :

“Maria beni kurtar, burayı terk etmek istiyorum”

************************************************************************************

Pereira’ların evinin tarihi :

İspanya’nın Belmez kasabası 4 Real Street Sokaktaki Preira ailesinin oturduğu ev, 1835 yılından beri onlara aittir. 1858  Juan’ın anneannesi ve büyük babası Ramon Sanchez ve MAria Antonia Martinez 9 yaşındaki kızları Ramona ile birlikte bu evde yaşıyorlardı.

O tarihlerde evlerinin bodrumundan ağlamalar ve yalvarmalar gelmeye başlamıştı. Bu seslerin sebebi bulunamadı. Komşuları evlerindeki eşyaların kapılarının önüne konduğu ve dışarıya çıkmalarına mani olduğu iddiaıyla şikayette bulunmuşlardı.

Bu evin üzerine kurulduğu arsa Pereiara ailesinin olmasından önce kasabanın 17. asırda kurulmuş olan Kilisesine ait Katolik mezarlığının bahçesinin bir parçası idi. Kasabanın kilisesinde Pereiraların evindeki olaylar başlamasından bir kaç önce büyük bir restorasyon çalışması başlamıştı. Restorasyon sırasında kilisenin ve bahçesindeki mezarlık da değişimlere uğramış ve bazı mezarlar yerlerinden çıkarılıp daha sonra  değişik yerlere gömülmüştü. Bu eski mezarlığa ait arazinin bir parçası üzerine kurulmuş olan Peraira’ların evin bu görüntüler ve ses olayları başlamasının sebebi de acaba mezarlarının yerleri restorasyonda yerleri değiştirilen ölülerin yeni yerlerini yadırgamış olup eskiden kendi mezarlıklarına ait olan arazideki bu evi kendilerine mekan mı seçmeleri miydi ?

Bu katolik kiliseninin ve mezarlığın bulunduğu yer daha önce Arapların İspanya’yı fethi zamananda bir Müslüman mezarlığı, ondan önce de Romalıların mezarlığı olarak kullanılmış.

********************************************************************************

Pereira’larda paranormal olaylar halen devam etmekte :

Bir kısım bilim adamı bu olayların evin hanımı Maria’nın etrafa yaydığı pisikokinetik enerji neticesinde meydana geldiğini, bir diğer kısım ise daha evvel orada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemdeki ruhlarının bir tezahürü ve isyanı (mezarlıktaki değişiklikler ve 3 ve 5 numaralı evlerin mezarlığın arazisine yapılmasından dolayı) olduğunu düşünüyorlar.

Maria’nın kocası Miguel “Pava” resminin bulunduğu odada ölmüş. O ölürken duvardaki insaın yüzünde bir gülümseme ifadesi varmış. Ölümünden 2 ay sonra Miguel’in odanın duvarında resmi gözükmeye başlamış.Bu bütün orada bulunanlar tarafından tespit edilmiş ve halen de orada bulunmaktaymış.

Maria 85 yaşında kalbinden rahatsız bir şekilde yaşarken 3 Şubat 2004 tarihinde sabaha karşı ölmüş. Son günlerini hastane odasında geçirmiş fakat ölmeden bir gün evvel çok ısrar etmesinden dolayı evine getirilip yatırılmış. Ertesi gün de yatağında ölü bulunmuş.

Herkes resimlerin onun ölümüyle kaybolacağını tahmin ediyormuş. Maria’ının ölümünden 1 ay sonra İspanya Parapsikolojik araştırma merkezi evde geniş bir araşırma yapmış ve resimlerin gayet net bir şekilde aynı yerde durduklarını ve yeni ilaveler de geldiği görmüş ve tutanak tutmuşlar.

2005 Temmuz ayında yapılan bir kontrolde alt kattaki yan odada kocasının resminin biraz ilersinde Maria’nın da yüz resminin belirdiği tespit edilmiş.

Aynı senenin sonunda ev Belmez belediyesi tarafından satışa çıkarılmış. Halen bir alıcı beklemekteymiş. Bir çok bilim adamının araştırmalarına rağmen evdeki olayların sırrı halen çözülememiştir.

4

Reklamlar

About Ayşen Cumhur Özkaya

Ruhu Sanatçı Gönlü İnançlı Hali Hüzünlü Şefkatli Romantik Her daim Duygusal Hayalci Melankolik Karşılıksız Seven Çocuk Kalpli İlahi Aşka Aşık biri
Bu yazı EDEBİYAT - YAZILARIM, ŞİİRLERİM ** My Writings, Poems içinde yayınlandı ve , , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s