Şizofreni ve Resim

Şizofreni nedir?

Şizofreni kelime anlamı akıl yarıklığı olan şizofreni hastalığı genç yaşta başlayan, insanın giderek kişilerarası ilişkilerden ve gerçeklerden uzaklaşarak kendine özgü bir içe-kapanım dünyasında yaşadığı; düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozuklukların görüldüğü ağır bir ruhsal bozukluktur. Kişiliğin bütünlüğünü sağlayan beyin bölgelerinin gelişimindeki aksaklıklar düşünce-duygu ve davranışlarındaki bütünlüğü bozmaktadır. Sonuçta dissosiasyon yani bütünün parçalarının çözülmesi dediğimiz durum ortaya çıkmaktadır.

Dünya genelinde yaklaşık 26 milyon insanı etkilemektedir. Şizofreni genellikle ergenliğin sonu veya ilk yetişkinlik dönemlerinde ortaya çıkmaktadır. Şizofreni hastaları, gerçeği değerlendirmelerini güçleştirebilen çeşitli semptomlar yaşamaktadır. Henüz tüm hastalar için tam şifa sunan bir tedavi olmamakla birlikte, çoğu insan için oldukça etkili olan başarılı tedavi yaklaşımları mevcuttur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Hastalığın başlangıç belirtileri: Çeşitli obsesyonlar, metafizik-dinsel uğraşılar, korkular ile olabildiği gibi bazen bir depresyon ya da ileri derecede bir manik atak gibi başlayabilir.

Hastalığın ayırdedici (karakterisitk) belirtileri: Düşünce ve algıda bozulmalar(varsanı ve sanrılar), konuşmada düzen bozukluğu(sapmalar ve sözcük salatası gibi), çok dağınık ya da katatonik davranış; duygulanımda küntleşme; konuşmanın ve istencin azalması gibi eksi(negatif )belirtiler. Hastada çalışmaya, sosyal etkinliklere, kişilerarası ilişkilerine, kişisel görünüm ve hijyene karşı ilgi azalması görülür.

Hastaların bir çoğu uygun tıbbi tedavi ve psikososyal destekle iş yaşamına dahil olarak, sosyal ilişkilerini devam ettirerek üretken bir hayat yaşayabilmektedir. Şizofreni hastalığı halk tarafından yeterince anlaşılmadığı için önyargı ve ayrımcılığa açıktır. Örneğin halk arasında şizofreni hastalarının saldırgan ve tehlikeli olduğu genel kanısı mevcuttur. Ya da bu hastaların evsiz, sokakta yaşayan kişiler olduğu. Ancak bu tüm şizofreni hastaları için doğru değildir. Çünkü şizofrenide tüm hastalar aynı belirtileri yaşamazlar. Bu ve benzeri önyargılar, ayrımcılık ve damgalamalar hem hasta hem de hasta yakınlarının hayatlarını zora sokmaktadır. Hasta ve yakınları için damgalama ve etkileri ile baş etmek, hastalıkla baş etmelerinden daha zor olmaktadır. Bu önyargıların azaltılması, hasta ve yakınlarının ayrımcılık ve damgalanmadan korunması ve toplumsal bilinçlenme konusunda uzmanlara, kurumlara ve medyaya büyük görev düşmektedir.

Tarihte şizofreni hastalığına yakalanan bir çok önemli isim vardır. 

Bunların en bilinenleri :

John Nash (Nobel Ödüllü Matematikçi),

John_Forbes_Nash,_Jr._by_Peter_Badge

Andy Goram(İskoçyalı futbol oyuncusu)

andy goram

Grubun ilk yıllarında bestelerin çoğunu yazan, vokal yapan ve gitar çalan ama ne yazık ki hastalığı yüzünden grubu bırakmak zorunda kalan Pink Floyd’dan Syd Barrett’tır.

syd barrett

Hans Prinzhorn, Foto von Walthari Dietz, 1932

1922’de “Ruh Hastalarının Resimleri” adlı kitabı yayınlanan Prinzhorn, sanatla tedavinin öncüsü olarak kabul edilir. Prinzhorn, araştırmalarını yaptığı Heidelberg Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde aslında sanatçı olmayan şizofreni hastalarının yaptığı resimleri biriktirir. Onun koleksiyonundaki pek çok parça fazlasıyla sıra dışı özellikleri ve ustalıklı yapılışlarıyla modern sanatçıların eserlerine çok benzer.

Prinzhorn Book : p3

Jakob Mohr, ‘Proofs’, 1910, Prinzhorn Collection

p1

Jakob Mohr, ‘Proofs’, 1910, Prinzhorn Collection

p2

adolf wölfli

Bu psikotik sanatçılardan en önemlisi Adolf Wölfli’dir.

Paranoid şizofreni tanısı konulan Wölfli, hastaneye yatırılmasından 4 yıl sonra resim yapmaya başlar. Ölümünden sonra kara kalem ve renkli kalemlerle yaptığı resim ve desenler satılmaya başlanır. Kısa süre sonra da adına bir vakıf kurulur. Eserleri de İsviçre’nin Bern Sanat Müzesi’nde korunmaya alınır. O dönemde şizofreni hastalarının sanatçı olamayacağına inanılırmış. Fakat daha önceden eğitim almayıp da, hastanedeki çalışmaları sonrasında şaşırtıcı eserler ortaya çıkaran hastalar bu fikri değiştirmiştir.

Ama bir isim var ki, o şizofren ressamların en bilineni ve hastalığının tüm ruh hallerini resimlerine en çok yansıtanıdır. Louis Wain (1860 – 1939), yaptığı sıradışı kedi resimleriyle tanınan ünlü bir ressamdır.

louis wain

Onun tablolarında çay partisi veren kediler gibi olağan dışı durumlara rastlayabilirsiniz.

Ölümünden on beş yıl kadar önce şizofreniye yakalanan ve iyi olduğu dönemlerde kedileri en sevimli ve insanımsı halleriyle tasvir eden Wain’in, hastalığı atakta olduğu dönemlerde tavuskuşu kuyruğuna benzeyen, sanki dışarıya enerji yayıyormuş gibi görünen, rengarenk ve kelimenin tam anlamıyla rahatsız edici kediler resmetmeye başlamıştır.

louis louis1 Wain_cats_6

Böylece sanatçı istemsiz olarak ortaya 2 farklı teknik çıkarmıştır. Hiç kuşku yok ki bunlardan en dikkat çekici olanı da şizofreniyken yaptığı resimlerdir. Onun şizofreni hastası olduğunu bilmeyen pek çok insan, aynen Picasso’nun da yaptığı gibi, resmetme yeteneğini mükemmelleştirdikten sonra artık kendisini aşan bir tarzı benimsediğine inanmıştır herhalde. Fakat migren hastalığından mustarip olan Picasso’da da olduğu gibi, Wain de aslında bunu farkında olmadan yapmıştır.

Peki eğer kişi bir sanatçıysa ve yakalandığı hastalığın yan etkileri aslında farkında bile olmadan sanatına etki ediyorsa ve bu da sanki bir stil gibi algılanıyorsa…VKV Amerikan Hastanesi’nden Psikiyatr Dr. Gülçin Arı Sarılgan konuyla ilgili olarak ‘psikiyatrik hastalıklarda sanata yatkınlık son yıllarda çok araştırılan bir konudur. Hiçbir hastalık insandaki sanatsal kapasitenin belirleyicisi olamaz ama bunu etkileyebilir. Bu konuda yapılan araştırmaların bir çoğunda sanatçı olmakla psikiyatrik rahatsızlıklar arasında ilişki olduğu vurgulanmıştır. Hatta bazı araştırmalarda sanatsal yetenek ile psikiyatrik hastalıkların ortak bir geni olduğu sonucuna varılmıştır. Bu genlerin bazı kişilerde şizofreniye bazılarında ise maniye sebep olduğu söylenir. Hatta şizofreni hastası ebeveynlerin çocuklarının sanatsal eğilimlerinin diğer ebeveynlerin çocuklarına göre daha fazla olduğu iddia edilmiştir. Böylece şizofreni hastalığı ile sanatçı olma özelliğinin aynı genin sonucu olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Fakat yine de bu bulgular kesinlik kazanmamıştır. Manik-depresif bozukluk da yazarlar ve sanatçılar arasında sık görülen bir hastalıktır. Şizofreni hastaları sözel dili yeterince iyi kullanamadıklarından görsel dili daha çok tercih ederler. Belki de hastalığın doğasında var olan bu iletişim sorunu, hastayı doğal bir şekilde sanata yönlendirir. Resimlerinde kendisi için özel anlamı olan bilinçaltının ilkel nesne sembolleri kullandığından hastaların resimlerini anlamak güçtür. Araştırmalar manik depresif hastalıkta tedavi ile hastanın üretkenliğinin kesintiye uğradığı halde şizofrenlerinin üretkenliklerinin tedavi sürecinden etkilenmediğini göstermektedir. Hastanın sanatını evrensel boyuta taşıyabilmesi, onun iyileşmesinin en önemli göstergesidir.” diyor.

Şizofreni tanısı konulurken resimlerden yararlanılabilir mi?

Eğer hasta resim çiziyorsa tabii ki. Özellikle tanı konulurken resimler biçim elemanları, simge ve renkleri açısından incelenir. Hastanın resimlerinde ölçü, denge, simetri ve ahenk olup olmadığına bakılır. Renklerin sıcak, soğuk, parlak, karanlık olup olmadığına bakılır. Takip sürecinde de bu gözlem devam eder. Alevlenme ve iyileşme dönemindeki resimler birbirinden farklıdır. Hasta iyi olduğu dönemlerde düzgün resimler yaparken, alevlenme döneminde resimlerde farklılık gözükür.

Nedir bu farklılıklar?
Örneğin hastalığın alevlenme döneminde ölüm korkusu çoğaldığı için hastalar resimlerinde kafatası vb. figürler ya da dış dünya tarafından takip edildiklerini düşündükleri için göz figürlerini sıklıkla kullanabilirler. Resimler daha fantastik, renkler ise daha canlı olur.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schizophrenia is an intense and unforgiving mental disorder whose symptoms can include everything from abnormal social behaviors, to hearing voices, and not knowing what’s real. It often accompanies other, less severe mental conditions like depression and anxiety. Needless to say, the sum of these disorders can be hard to deal with. 50 percent of those diagnosed with schizophrenia also struggle with substance abuse as a means to cope.

But there are some who have turned to something far less harmful to cope with their condition: Art.

The following pieces were created by people suffering from schizophrenia. While some of them may be disturbing to look at, for their creators these works help to visualize the unrest in their heads. This makes the harsh consistency of their thoughts a little more bearable. 

We may never know what it’s like to be in the mind of someone suffering from schizophrenia. The closest thing we may ever have is art like this. Much of this art may look scary and negative, but the act of setting the anxieties to paper is a positive for the artists.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aşağıda gerçek şizofreni hastaları tarafından yapılan resimler göreceksiniz :

1.) “Electricity Makes You Float” by Karen Blair, a woman living with schizophrenia.

Şizofreni 1

2.) Notice the variety of moods, the cyst-like creatures growing out of this man’s head, representative of the confusion schizophrenia can sometimes bring.

şizofreni 2

3.) These two photos were done by an unknown schizophrenic artist trying to capture the abstract nightmare of his thoughts.

şizofreni 3

4.) This does look like a nightmare.

şizofreni 4

5.) This insanely intricate drawing was done by Edmund Monsiel, an artist in the early 1900’s believed to have been a schizophrenic.

şizofreni 5

6.) This drawing was found in an old asylum, its artist was a paranoid schizophrenic.

şizofreni 6

7.) A nefarious depiction of the affliction by Erik Baumann.

şizofreni 7

8.) In 1950, Charles Steffen began compulsively making art like this on wrapping paper from inside a mental hospital. His obsession with transformation is very clear.

şizofreni 8

9.) This artist suffers from a rare case of paranoid schizophrenia that causes him to have visual hallucinations. One of these visions is a figure named “Wither,” shown below.

şizofreni 9

10.) Spooky, strange, but probably an accurate portrayal of schizophrenia feels like on the inside.

şizofreni 10

11.) This piece, entitled “Motifs of Mania,” depicts schizophrenia as a shadowy menace.

EPSON scanner image

12.) Karen May Sorensen recently began pushing the boundaries of her “madness,” by posting drawings and paintings on her blog while on varying levels of medication.

şizofreni 12

13.) A series of paintings of cats by Louis Wain from the early 1900’s. They capture a slow descent into varying levels of schizophrenic episodes.

şizofreni 13

14.) Another by Draak. Notice the two headed subjects in both pieces.

şizofreni 14

15.) This piece captures the auditory hallucinations associated with the disease.

şizofreni 15

16.) This schizophrenic artist feels trapped by it all.

şizofreni 16

 17.) Johfra Draak drew this in 1967, depicting a schizophrenic Dante’s Inferno.

şizofreni 17

Görsel halusinasyonları olan bir şizofren hastanın yaptığı tablo.

görsel

Kendisi de şizofren olan ressam Gabriçevski’nin düşünce içeriğindeki monotonluğun belirginleştiği, kalıntı şizofreni döneminde yaptığı tablo.

şizofren ressam

Türkiye’deki Şizofreni hastalarına gelirsek :  

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi‘nde 4 yıldır tedavi gören şizofreni hastalarının yaptığı resimlerden oluşan ‘Ateşin Düştüğü Yerden, Sesler, Yüzler, Öyküler’ adlı sergi İzmir Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde açıldı. -2012- Bilim İlaç firmasının hayata geçirdiği ‘Gerçekler Maskelenmesin’ adlı proje çerçevesinde, şizofreni hastalarının yaptığı 55 resim sergide yer aldı.

Sergiye en çok eserle katılan ve şizofren arkadaşlarının, ‘Talihsiz Ressam’ lakabını taktığı emekli öğretmen 60 yaşındaki Muzaffer Topal, “Küçüklüğümden beri resim yapmayı seviyorum. Resim yapmak beni rahatlatıyor. Her resmim ayrı bir konu, ayrı bir hikayedir. Böyle imkanlar ile yaptığımız resimleri sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

Muzaffer Topal

  

muzaffer 1 muzaffer 2

Mersin Devlet Hastanesi Hüseyin Dağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi‘nde tedavi gören hastaların yaptığı resim ve biblolardan oluşan ”Renklerin Şizofrenik Dalgalanması” sergisi açıldı.

mersin

Bunlar da çeşitli sanatçıların Şizofreni ile ilgili yaptıkları resimler :

“Şizofrenik Jest”  –  Sanatçı: Offermord  :

Şizofrenik Jest - Sanatçı Offermord

Sanatçı Shorai-san :

Sanatçı Shorai-san

Şizofrenik – Sanatçı Grregorry  :

Şizofrenik - Sanatçı Grregorry

Şizofreni – Sanatçı – Shorai-San

Şizofreni - Sanatçı - Shorai-San

Rüzgarla Savrulan – Sanatçı – Schizophrenic Brain :

Rüzgarla Savrulan - Sanatçı - Schizophrenic Brain

Şizofrenic Sanrı – Sanatçı Boobookittyfuck – devianart  :

Şizofrenic Sanrı - Sanatçı  Boobookittyfuck - devianart

 Şizofrenik Gökkuşağı Dünyası – Sanatçı – Davey Havoklova :

Şizofrenik Gökkuşağı Dünyası -  Sanatçı - Davey Havoklova

Şizofrenik – Sanatçı Broda502  :

Şizofrenik - Sanatçı Broda502

 Öfkeden yoksun Şizofren – Sanatçı Charlie Monroe :

Öfkeden yoksun Şizofren - Sanatçı Charlie Monroe

Şizofrenik – Sanatçı Zielonka777

Şizofrenik - 1 - Sanatçı Zielonka777 Şizofrenik - 2 - Sanatçı Zielonka777

Reklamlar

About Ayşen Cumhur Özkaya

Ruhu Sanatçı Gönlü İnançlı Hali Hüzünlü Şefkatli Romantik Her daim Duygusal Hayalci Melankolik Karşılıksız Seven Çocuk Kalpli İlahi Aşka Aşık biri
Bu yazı RESİM ** Painting içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to Şizofreni ve Resim

  1. vedat özmen dedi ki:

    Çok değişik ve ilginç teşkkürler emeğinize sağlık.

  2. Geri bildirim: ŞİZOFRENİYA VƏ ŞİZOFRENLƏR | Rezonans

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

ULTRA TEDAVİLER

Hakiki Şifa'nın Bütüncül Rotası ...

Like Barley Bending

Futurama Fry, "You can't give up hope just because it's hopeless! You gotta hope even more, and cover your ears and go blah blah blah blah blah blah! "

Mia'nın Bahçesi

Mia'dan hayata dair küçük öneriler...

Araş. Görv. İhsan Özkol

Kişisel web sitesi

Babalar da Anlar

Bir Babanın İçsesi

shelosoph

"O" Sen olduğunda kendin bileceksin...

MEHMET ALİ ARSLAN Haber

MEHMET ALİ ARSLAN Haber / News DÜNYA MEDYASI

Mr_İsimsiz

Ne önemi var Ahmet'de olabilirim Mehmet'de...Hangi isim anlatabilir ki beni.İsimsizsadece.Biraz edebiyat biraz müzik ve yazılacak çok hikaye var

Fransızca Günlüğü

Just another WordPress.com site

madamsuliman

Yürümeye aşık bir genç kız ama hala annesinin küçük kızı.

sen18

Just another WordPress.com site

ALS ile YAŞAMAK

"ALS, kaybederken kazanmayı öğrenme sanatıdır" Dr. Alper KAYA

BİRTAKIM YAZILAR

''Okumadığın gün karanlıktasın.''

Hikaye makinesi

Serbest gazeteci, hikaye anlatıcı... (Freelance journalist, Storyteller, mobile journalism, video journalism)

Meral Meri

Yaşamak kendinle tanışmaktır. İçinin neye benzediğini bilmeden yaşamak- yaşamak mıdır? Meral Meri

coolassman

sadece üşeniyorum

KAYIP RİTİM

ÇOK SEVDİĞİM BİR ŞARKIDAN AKLIMDA KALANLAR..

ayisigindasaklidir

Ay ışıgında saklıdır... görmesini bilene...

lina

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

Onur Özbulut

Sağlık, Eğitim, Danışma

yazanabdulkadir

kültür,siyaset,uluslararası ilişkiler,kitaplar...

PİNOKYO

Olur da bir gün bana saygın yüz çevirirse benden, Benim sevgim bakidir amma, gönlüm incinir senden. [Meral Meri]

kaldırımçıkmazı

tedaviyi hasta etmek gibi

masumbulut

Hayata Dair

Vicdanımın Sesi

Sebil fikirler görüşler paylaşımlar...

meralgündoğdu

Bir tutam yıldız tozu, eser miktarda rüya.. güzelce karıştırın

%d blogcu bunu beğendi: